Bestellen

Het geloof in de hebzucht

Het is nu mogelijk het boek te bestellen bij de auteur door EUR 14,95 over te maken naar rekeningnummer NL15TRIO0198465939 t.n.v. Dijkman Fietsen, Amstelveen en een e-mail met daarin uw rekeningnummer, naam en adres te sturen naar bestellen@hetgeloofindehebzucht.nl.

 

Daarnaast is het boek uiteraard te bestellen bij uw boekhandel (ISBN: 9789461532251).